Om Brf-Skutan

ettanLite historia

Brf Skutan består av fastigheterna Linnégatan 1/Andra Långgatan 2 och Linnégatan 3/Tredje Långgatan 5.

”Ettan” är byggd 1883 och ”Trean” 1886. Bägge byggnaderna är byggnadsminnesförklarade.

1984 bildades Brf Skutan med syfte att kunna köpa fastigheten då det fanns planer, från dåvarande fastighetsägarens sida att göra en omfattande lyxrenovering. 1986 lyckades föreningen trots kommunens hembudsföreträde, ett köpa fastigheten.cropped-skutan.jpg

Lämna ett svar