Informationsbrev november

Hej Grannar!
Här följer den senaste informationen gällande Brf Skutan.

FÖRSLAG TILL NYA STADGAR

Under extrastämman som hölls den 22 oktober, gick vi igenom förslaget till nya stadgar, paragraf för paragraf. Det beslutades om vissa mindre tillägg, och förslaget vann majoritet. Tilläggen håller nu på att formuleras och sammanställas, och protokollet ska undertecknas. Därefter kommer materialet att skickas ut till alla medlemmar. Detta för att alla ska ha möjlighet att ta ställning till hela förslaget, inklusive tillägg. Vi kommer också att skicka ut jämförelsematerial. På den ordinarie föreningsstämman i vår, kommer det att bli en ny omröstning, och då krävs 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna, för att de nya stadgarna slutligen ska antas.

INNERGÅRDEN

Arbetet med förberedelserna inför renoveringen av fönster och eventuella andra delar av gården Linnégatan 1/Andra långgatan 2 pågår, och arbetet kommer att utföras under våren 2016.

CYKLAR

Bifogat kan man se de cyklar som ingen i föreningen verkar äga. De kommer att skänkas till Returhuset, en social verksamhet som renoverar och säljer cyklar till rimliga priser, någon gång under nästa vecka. Hör av er snarast möjligt om någon av dessa cyklar skulle ha hamnat på bild av misstag.
Har ni frågor eller funderingar, så hör gärna av er till någon av oss i styrelsen.
Allt gott!
Varma hösthälsningar
Styrelsen
Brf Skutan