Nya styrelsen

På mötet den 25 maj: konstituerade sig den nyvalda styrelsen

[table caption=” Styrelse för BRF-Skutan 2015-2016″ width=”750″ colwidth=”100|150|150″ colalign=”left|left|left|left|right”]Funktion, Innehavare, Telefon, E-post
Ordförande, Susanna Helldén,0733-70 18 56,susanna@hellden.com
Vice ordförande, Susanne Samuelson,0733-33 12 89,ssamuel2@volvocars.com
Ekonomiansvarig, Sussanne Samuelson,0733-33 12 89,ssamuel2@volvocars.com
Sekreterare,Åsa Svensson,0707-85 00 55,asa-elise.svensson@ostra.goteborg.se
Butiksansvariga, Christina Ceasar ,0703-08 88 22, christina.caesar@chalmers.se
,Patrik Andrén, 070x-xx xx xx,patrik.andren@comhem.se
Nyckelansvarig, Donal Murtagh, 0708 35 39 81, donal.murtagh@comhem.se
Brandskydd, Donal Murtagh,0708 35 39 81,”donal.murtagh@comhem.se
,Mari Paulsson, 0704-244875, mari.paulsson@gmail.com[/table]

Lämna ett svar