Nya styrelsen

På mötet den 25 maj: konstituerade sig den nyvalda styrelsen

Styrelse för BRF-Skutan 2015-2016
Funktion Innehavare Telefon E-post
Ordförande Susanna Helldén 0733-70 18 56 susanna@hellden.com
Vice ordförande Susanne Samuelson 0733-33 12 89 ssamuel2@volvocars.com
Ekonomiansvarig Sussanne Samuelson 0733-33 12 89 ssamuel2@volvocars.com
Sekreterare Åsa Svensson 0707-85 00 55 asa-elise.svensson@ostra.goteborg.se
Butiksansvariga Christina Ceasar 0703-08 88 22 christina.caesar@chalmers.se
Patrik Andrén 070x-xx xx xx patrik.andren@comhem.se
Nyckelansvarig Donal Murtagh 0708 35 39 81 donal.murtagh@comhem.se
Brandskydd Donal Murtagh 0708 35 39 81 donal.murtagh@comhem.se
Mari Paulsson 0704-244875 mari.paulsson@gmail.com

Lämna ett svar