Gladpåsk och vårstädning

Hej grannar!

Nu närmar sig våren och då vill vi ju ha det fint på våra gårdar.  Så lördagen den 22 april klockan 10.00-14.00 möts vi utanför tvättstugan för att fördela arbetet som måste göras.
På vårstädningen brukar vi plocka fram trädgårdsmöbler, rengöra altanen och gårdarna, städa tvättstugan, sköta om rabatter och växtlighet, en del målningsarbete mm.
Det kommer att sättas upp en lapp i tvättstugan där man kan fylla på saker som eventuellt kan åtgärdas denna dag.
Föreningen bjuder på fika och vi träffas och har trevligt samtidigt som vi jobbar. Hoppas så många som möjligt kan delta.

Annat nytt:

  • Jag passar på att påminna om tid för ordinarie föreningsstämma 4 maj kl. 19.00. Kallelse med dagordning, årsbokslut och mall för fullmakt, samt inkomna motioner delas nästa vecka.
  • I olika sammanhang använder vi lägenhetsnummer ( t.ex. vid bokning av tvättstuga). Nu har vi sett att många använder de nummer som finns i fastighetsregistret, ett 4-siffrigt nummer, och det bli krångligt eftersom flera lgh i föreningen har samma nummer kopplat till olika adresser ( Andra Långg, Tredje Långg, Linnég 1och Linnég 3).

      Då är det bättre att använda de nummer som finns på vår hemsida under rubriken ”Intern information för medlemmar” och välj sedan där” Medlemmar”.

  • Om du inte har fått lösenordet till medlemssidan så hör av dig så skickar jag över det.
  • Vi har också fått en fråga om att installera fiber i vår fastighet och innan vi börjar fundera på frågan vill vi veta vilket intresse som finns i föreningen. Hör av er till mig.

Glad Påsk
önskar styrelsen

Bildresultat för påskägg

Extra stämma 22 okt

Styrelsen kallar till extra stämma den 22 okt kl 19 på vinden, Linnégatan 3, för att behandla frågan om en uppdatering av föreningens stadgar.  Uppdateringen behövs för att tillgodose lagändringar.

De nya stadgarna kan hämtas under fliken Information – Intern information för medlemmar.   OBS stadgarna till höger under Snabbval är de gällande stadgarna.

 

Dagordning vid extra föreningsstämma i

Brf Skutan 2015-10-22

1§ Stämmans öppnande

2§ Fastställande av röstlängd

3§ Val av stämmoordförande

4§ Anmälan av styrelsens val av protokollförare

5§ Val av två justerare jämte ordförande att justera protokollet

6§ Val av rösträknare

7§ Frågan om stämman har blivit i stadgeenlig ordning utlyst

8§ Beslut om nya stadgar

9§ Stämmans avslutande

Infomationsbrev augusti

Hej Grannar!

Vi hoppas att ni har haft en skön sommar! Hösten närmar sig så smått och här kommer information om vad som sker i Brf Skutan under hösten, och viktiga datum att boka in redan nu.

 

VIKTIGA DATUM:

SENSOMMARFEST!

Onsdagen den 2 september kl. 18 bjuder föreningen på pizza och vin, eller alkoholfritt alternativ, på terrassen på gården Linnégatan/Andra långgatan. Ett ypperligt tillfälle att utnyttja den fina samlingsplatsen och en möjlighet att ses!

Osa senast den 31 augusti (antal och eventuella allergier), och vi hoppas på att få se många både stora och små medlemmar där

STÄDDAG             

Lördagen den 17 oktober kl. 10-14 är det dags för höstens städdag. I vanlig ordning ses vi på gården utanför tvättstugan för uppdelning av arbetsuppgifter, och vi fikar tillsammans vid 12-tiden. Anslag kommer att sättas upp, liksom en lista i tvättstugan där man kan skriva upp sånt som behöver göras.

OBS! Märk era cyklar tydligt med namn innan städdagen, då vi har lite väl många cyklar i förråden just nu. De cyklar som inte är märkta på städdagen ställs ut på gården, och skänks bort 1 november.

EXTRASTÄMMA

Som vi nämnde på årsstämman i våras, har det gjorts ett förslag till nya stadgar för föreningen, med några mindre och ett par något större förändringar. Dessvärre missade vi att skicka med detta förslag i kallelsen, och kunde därför inte rösta om dessa. Vi beklagar detta, och kallar nu till en extrastämma torsdagen den 22 oktober kl. 19, där detta kommer att behandlas. För att de nya stadgarna ska kunna antas krävs att förslaget får majoritet på två på varandra följande stämmor. Kallelse med dagordning OCH förslaget till stadgeändringar kommer att komma i era brevlådor.

 

ÖVRIG INFORMATION:

BRANDSKYDD

I styrelsen jobbar vi för närvarande med en brandskyddsutredning, där vi går igenom fastigheten och ser över vilka åtgärder som krävs för att öka säkerheten. För att hjälpa oss i detta arbete, ber vi alla som eventuellt har saker stående i trapphusen och löst på vindarna, att så snart som möjligt ta bort dessa, då de utgör en brandrisk och ett hinder vid utrymning

SOPRUM

Soprummet på gården på Linnégatan/Andra långgatan kommer att renoveras under hösten.

FÖNSTERRENOVERING

Det pågår ett förberedelsearbete för renovering av fönster mot gården på Linnégatan/Andra långgatan tillsammans med vår byggnadsantikvariska firma Acanthus. För att få en så bra upphandling som möjligt kommer arbetet med största sannolikhet att utföras under våren 2016.

ÖVRIGT

Vi arbetar också med frågor som rör rengöring av ventilationsrören i fastigheten, om spolning av avloppsrör, utjämning av värmen mellan de två husen (det är, som många av er vet, väldigt ojämn fördelning av värmen, framförallt vintertid) – och en hel del annat!

 

Det var allt för nu! Hör gärna av er med synpunkter, tankar och frågor.
Annars hoppas vi att vi ses på Sensommarfesten, Städdagen, extrastämman och i trapphusen!

Allt gott!
Styrelsen
Brf Skutan

Nya styrelsen

På mötet den 25 maj: konstituerade sig den nyvalda styrelsen

[table caption=” Styrelse för BRF-Skutan 2015-2016″ width=”750″ colwidth=”100|150|150″ colalign=”left|left|left|left|right”]Funktion, Innehavare, Telefon, E-post
Ordförande, Susanna Helldén,0733-70 18 56,susanna@hellden.com
Vice ordförande, Susanne Samuelson,0733-33 12 89,ssamuel2@volvocars.com
Ekonomiansvarig, Sussanne Samuelson,0733-33 12 89,ssamuel2@volvocars.com
Sekreterare,Åsa Svensson,0707-85 00 55,asa-elise.svensson@ostra.goteborg.se
Butiksansvariga, Christina Ceasar ,0703-08 88 22, christina.caesar@chalmers.se
,Patrik Andrén, 070x-xx xx xx,patrik.andren@comhem.se
Nyckelansvarig, Donal Murtagh, 0708 35 39 81, donal.murtagh@comhem.se
Brandskydd, Donal Murtagh,0708 35 39 81,”donal.murtagh@comhem.se
,Mari Paulsson, 0704-244875, mari.paulsson@gmail.com[/table]